Uredniška ekipa

Predstojnik univerzitetne založbe: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
Vodja založbe: Tamara Rozman
Tehnični urednik: Boštjan Jambrek