O založbi

Univerzitetna založba Nove univerze je bila ustanovljena leta 2017 in od tedaj skrbi za izdajateljsko dejavnost Nove univerze disiminacijo znanstvenih in strokovnih dosežkov akademikov in raziskovalcev Nove univerze.  Univerzitetna založba Nove univerze izdaja znanstvene in strokovne monografije, revije, učbenike in druge publikacije s področja humanistike in družboslovja.